Skip links

Slutmomenten vid Eskilshem

Under våren 2024 ska förskolan, affärslokalerna, hyresrätterna och garaget under mark som Tuna Entreprenad bygger vara redo för inflyttning. Bygget åt Eskilstuna kommunfastigheter ligger på norr i Eskilstuna.

– Vi är helt färdiga med hus A och gör småpiffet på hus B. Det har varit två etapper där 189 nya hyresrätter vuxit fram och en förskola med plats för 80 barn, tre butikslokaler, ett parkeringsgarage under byggnaden och en gemensamhetslokal med tillhörande terrassyta på taket, berättar platschef Richard Hedlund.

Högt ställd ambition
Richard har varit med i totalentreprenaden från start där etableringen ligger precis intill bygget. Han har haft kontor med fönster som gjort att han sett alla skeden från avtäckning av berget, till sprängning och grundläggning till att huset vuxit fram ur det 3500 kvadratmeter stora hålet i marken.
– Det är något trevligare nu än för två år sedan när det bara var ett hål i berget. Det stora jobbet är klart här och det har varit en utmanande men ändå trevlig och kontrollerad resa.
Nu är det lite småpiff kvar där Tuna slutför genom att snygga till inför besiktningar och sammanställer dokumentation inför slutbesiktning. Det innebär provningar, intyg och egenkontroller.
– Nu är det färdigställning som gäller. På bygg slutför vi inredning i förskolan och lägenheterna. Det är ettor, tvåor och treor. Vi är i fasen där vi till exempel sätter de sista listerna och inredning med krokar i badrum. Från min sida fanns det tidigt en högt ställd ambition om att lyckas till jul vilket ser ut att vara möjligt.

I och runt förskolans fyra pedagogiska rum sätter Tuna klädskåp, whiteboard och pedagogiska kök. På innergården är det full fart på marksidan där förskolans lekplats blir.

– Nu rullar saker på som det ska, vi ser slutet på många moment. Vi planerar till och med för stängning i mellandagarna, det säger en del, skrattar Richard som också vill lyfta samarbetet med Kfast som fungerat bra hela vägen.
– Jag tror och hoppas att de också känner sig bekväma. Vi känner till projektledare Sofie Gadd från Kfast väl sedan tidigare projekt. Vi har förtroende för varandra och bra dialoger.
Teamwork 
Tillsammans med sin närmaste kollega, projektingenjör Håkan Hammarström från Tuna Entreprenad, har Richard gjort smarta metodval som effektiviserar både arbetet och pengen.
– Vi gillar verkligen sådana här projekt! Det har varit ett lagarbete med både bygg och mark med från Tuna ihop med upphandlade parter som till exempel elektriker, ventilation, rörmokare, golv och målning. Från att ha haft 70–75 personer incheckade vid toppen så ligger vi nu runt 60 på plats.Tuna har ett nära samarbete med Rekarnegymnasiet. Både praktikanter och lärlingar har bidragit till slutprodukten.
– Vi har haft tre trälärlingar i princip hela tiden samt två skolelever i årskurs 2 och 3 från Rekarnegymnasiet där jag också gick en gång i tiden. Vi har väldigt bra kontakt med min gamla lärare fortfarande. Själv slussades jag in i branschen via skolan och började på det byggföretag som senare blev Tuna Entreprenads byggsida 2017. Målet när vi slussar in skolelever är att det ska leda till anställning efter avslutad skolgång.

Platschef Richard Hedlund, projektingenjör Håkan Hammarström och arbetsledarna Magnus Sandström och Marcus Drewek har varit involverade i projektet Eskilshem. Tuna har även haft träarbetare och anläggare på plats.

Viktiga nycklar för projektet
Den största utmaningen i projektet har varit logistiken.

– Arbetsplatsen är en trång yta mitt i staden, med komplexitet som till exempel loftgångar och spänger, men det har vi löst genom extremt mycket planering. Ibland med just in time-leveranser, många dialoger och planeringsmöten med våra grymma medarbetare och underentreprenörer. Min främsta uppgift har varit att få folk att snacka med varandra så att allt klaffar, såväl medarbetare som ledande montörer i underentreprenörsleden, vilket har funkat suveränt. Rätt personer pratar med varandra och hittar rätt väg fram till lösningarna. Jag har helikopterperspektivet och ser till att vi är med i planeringen. Sedan har vi duktiga arbetsledare som styr sina ansvarsdelar på plats och förmedlar rätt information vidare.

I det här projektet har det varit viktigt att samsas.

– Det är flera saker som behöver tanda i varandra i ett sådant här projekt. Entreprenörer, ytor och till exempel kranarna. Lastfickan har varit en nyckel. Där kan vi ta in långtradare som kommer med 20 tons-ekipage, trots att vi är trångbodda. Leveranscontainern dit paket kommer har också underlättat och ger oss bättre koll.

Husen har balkonger, spänger och loftgångar.

I det högsta huset, som blir en och en halv våning högre, färdigställdes 124 stycken lägenheter som redan är klara för besiktning. I det andra huset, där förskolan ligger, färdigställer Tuna den sista våningen med inredning i lägenheterna och i förskolan samt den sista väggen med fasad.

– Om vi backar bandet har vi hållit på sedan mars 2021 med schaktning, sprängning, grundläggning de första åtta månaderna följt av ett års lång stomfas. Sedan tätade och kompletterade vi stommen ytterligare några månader innan vi, som nu, gick in i slutfasen med ytskikt, fasad och innergård.

Byggnaden är 28 meter hög med sju våningar. På taket finns en stor gemensamyta på 550 kvadratmeter med fantastisk vy över Eskilstuna.

Likt hotell är uppbyggda så får husen inte sektionerade trapphus, utan en korridor som går igenom hela vägen.

De nybyggda lägenheterna får ljusa ytskikt och parkettgolv. Här hoppas vi att hyresgästerna ska trivas!