Skip links

Slutfas vid Norrleden/Vallbyleden

Den nya cirkulationsplatsen hamnar direkt i anslutning till den nya stadsdelen Sätra mellan Brottberga och Norra Erikslund. Befintlig fyrvägskorsning byggs om till cirkulationsplats med Norrleden som huvudled och de anslutande vägarna med Vallbyleden åt söder och Lillhäradsvägen åt norr.
– Det är en anpassning till den framtida trafikökning som sker i området, framför allt med tanke på den nya stadsdelen Sätra som byggs. Det är otroligt roligt att vi på Tuna får vara med och utveckla omgivningen och att vi fått förtroende från Västerås stad att genomföra projektet, säger Tuna Entreprenads Martin Lindberg, avdelningschef för anläggning.

Bild från Västeråsprojektet där vi är i slutfasen med färdigställande av en cirkulationsplats åt beställare Västerås Stad.

Peter Lindkvist som är platschef från Tuna Entreprenad berättar att projektet i Västerås har pågått sedan i höstas och just nu är fokus stensättning och plantering. Strax väntar omfattande asfaltsarbeten för att sedan släppa på trafik.