Skip links

Sjöförläggningen rullar på i Mariefred!

Ett par rykande färska drönarbilder från sjöförläggningen i projektet MARV-SARV där Mariefreds avloppsreningsverk tas ur drift och avloppsvattnet istället ska transporteras till Strängnäs avloppsreningsverk.

Cirka 3,1 kilometer av totalt 4 är nu viktad och sänkt. Sjöförläggningen rullar på helt enligt plan, berättar projekteringsledare Niklas Qvarfordt som även lyfter ett bra samarbete på plats med beställare och underentreprenörer i partnering:

– Arbetet utför vi just nu tillsammans med Svenska undervattensentreprenader AB där vi på Tuna står för svetsarbetena och SUAB för viktning och sänkning av ledningen. Landfästena är också borrade, ett arbete utfört av Riggtech. Så arbetet här rullar på helt enligt plan!