Skip links

Nytt kontrakt – Strängnäs Reningsverk

Mycket glädjande nyheter för oss på Tuna Entreprenad: Vi fått tilldelning och skrivit kontrakt med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö gällande ny- och ombyggnation av Strängnäs Reningsverk. Projektet utförs i partnering och tillsammans med ESEM:s projektorganisation ska vi under pågående drift leda arbetet med att planera, projektera och genomföra entreprenaden.

Extra roligt för oss på Tuna då vi precis påbörjat arbetet med att förlägga överföringsledningen från Mariefred som är en del i processen där Strängnäs Reningsverk behöver öka sin kapacitet.