Skip links

Nytt kontrakt – Nya Örsundsbroskolan!

Vi har signerat kontrakt för nybyggnation av Nya Örsundsbroskolan som ska ge plats åt 760 elever i årskurserna F-9. Beställare är Enköpings Kommun. Utöver nybyggnationen ingår ett omfattande markarbete samt renovering av befintlig byggnad som kommer behållas. Förberedande markarbeten påbörjas under maj och byggarbeten förväntas starta under hösten. Merparten av entreprenaden ska vara färdigställd under våren 2027, men vissa delar under 2028.

Bilder: Norconsult