Skip links

Nytt kontrakt – Arboga Reningsverk!

Tuna Entreprenad ska i en samverkansentreprenad utföra renovering och ombyggnation av rötkammare på Arboga Reningsverk åt beställaren Arboga Vatten och Avlopp AB. Kontraktet är nyligen signerat och fas 1 inleds inom kort. Produktionen beräknar vi färdigställa under slutet 2024.
För oss som utför både bygg- och anläggningsarbeten passar arbeten på reningsverk väldigt bra, där kan vi bidra med mycket kompetens. Det finns ett stort behov av upprustning på många reningsverk och vi har byggt upp goda samarbeten som projektet kan dra nytta av. Vi ser projekt liknande detta som goda affärsmöjligheter närmsta åren och ska leverera ett gott resultat åt Arboga, säger affärssamordnare Victor Sundberg från Tuna.