Skip links

Nya Näslundskolan växer fram i Hallstahammar

Det närmar sig projektets mål! Tuna Entreprenad har varit med när Nya Näslundskolan i Hallstahammar tagit form, en byggnation i två plan samt med fläktrum i ett tredje. Det är ett uppdrag där Hallstahammar kommun upphandlat Tuna som generalentreprenör med utförande i totalentreprenad.

– Den gamla skolan som låg här från början är riven men gymnastiksal, skyddsrum och källardelen har sparats. Allt annat blir nytt, även mark och en förbättrad skolgård planerad för runt 300 elever från förskoleklass till årskurs 6, förklarar platschef Jan Almgren från Tuna Entreprenad.

Nya Näslundskolan får nya klassrum, matsal med storkök och salar för musik och slöjd. Det blir ett fläktrum på taket och utrymmena är anpassade utifrån tillgänglighetslagar.

Finliret kvar

Projektet är en styrd totalentreprenad där projekteringen började i september 2021 och projektet ska vara färdigt för överlämning i januari 2024. Projektledare Sara Wennsten från Tuna Entreprenad berättar att den nya skolan blir större än den förra.

– Nu håller vi på med finliret, kan man säga. Det är delar kvar som installation, inredning, ytskikt, mattor, målningar och dörrar. Själva färdigställandet såhär i slutskedet. I det ingår även överlämningen till beställare där jag sitter med dokumentation, ett par mindre inköp och fasadskylt just nu.

Utomhusytorna växer fram också. Där är asfaltering, plantering och lekutrustningar igång. Sara tycker att den gedigna fasaden med jordnära färger var ett bra val av beställaren.

– Det kommer vara hållbart. På en ljus puts hade den första fotbollen synts direkt. Sedan finns det färg också, till exempel i glaspartierna som går igen inomhus också. Det är ett fint slutresultat sett till form, färg och utförande. Vi känner oss stolta. Här har vi en produkt som vi hjälpts åt att ta fram och samarbeta kan vi verkligen. Det har varit roligt, fortsätter Sara berätta.

Näslundskolan ligger i ett bostadsområde vid en ås med skogsparti.

Produktionsmässig utmaning

På plats har det varit ett inarbetat gäng från Tuna med både etablerade underentreprenörer samt några nya. Mark- och byggarbeten har utförts i egen regi med våra duktiga medarbetare. Sara tycker att hela gruppen har dragit åt samma håll och arbetet har fungerat bra.

– En oförutsägbar utmaning är den som flera såklart känt av på olika sätt under denna period: kriget bröt ut i Ukraina. För vårt projekt innebar omvärldens påverkan leveransförseningar på grund av tillverkning och begränsad tillgång vissa material. Projektet påverkades tidsmässigt och ekonomiskt så det var en produktionsmässig utmaning men vi har löst det som dykt upp längs vägen.

Jan har en bra känsla inför färdigställandet:

– Trots utmaningen är vi i fas och känns lugnt inför överlämningen.

Nya Näslundskolan får nya klassrum, matsal med storkök och salar för musik och slöjd. Det blir ett fläktrum på taket och utrymmena är anpassade utifrån tillgänglighetslagar.