Skip links

Nära slutstation för Alstoms tåghall

På uppdrag av Alstom Rail Sweden AB ser Tuna Entreprenad till att tillbyggnaden av tåghallen med tillhörande lackbox växer fram på Terminalvägen i Västerås. Det är en samverkansentreprenad i partnering där Tuna upphandlades som totalentreprenör under våren 2023. Merparten av projekteringen genomfördes då och till sommaren gav Västerås stad startbesked för att sätta igång tillbyggnaden.
– I direkt anslutning har vi markentreprenad med flytt av väg, ser över dagvatten och jobbar med spårentreprenad där det blir in- och utvändiga spår till hallen för tågen. Nu är slutstationen nära och vi sköter finplanering. Det har varit en ny erfarenhet att jobba med spår men det har gått bra, förklarar Anton Gustafsson, projektchef för bygg.

Tuna har ett team av egna medarbetare, lärlingar och underentreprenörer i partnering på plats.
– Våra partnering-UE är företag som vi jobbat med tidigare, till exempel Assemblin El, Västerås Rörtjänst och Inneväder AB. Det har funkat kanon, berättar Anton och lyfter PQ Projektledning som en viktig spelare i projektet.
– PQ sköter projekt- och byggledning. De har varit involverade i allt vi utför och ett ovärderligt stöd för beställaren Alstom!

Förutom projektcheferna Charlotte Edberg och Anton Gustafsson har Tuna haft med arbetsledaren Timothy Kinsander, projektingenjör Adam Fredriksson och platscheferna Henrik Zetterström och Mattias Skogsberg.

Triss i utmaningar
Finnslätten, där tåghallen ligger, är ett industriområde som växer fort. Både stora och små bolag etablerar där för att möta framtidens behov, bland annat i form av arbetsgivare som Alstom, Northvolt och ABB. Detaljplanen definierar områdets nya bostäder och skola. Charlotte Edberg, Tunas projektchef för anläggning, förklarar att många företag bygger på platsen just nu och de behöver jobba med både försörjning och förbindelser.
– Många vet nog inte att det finns en tåghall här men det är bra för framtida projekt i staden med utvecklat resecentrum. En utmaning under produktionen har dock varit elförsörjningen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med el här. Vi har tvingats planera och vara kreativa.

Charlotte fortsätter vidare berätta om en annan utmaning: de höga grundvattennivåer och utmanande geotekniska förutsättningar.
– Därför började vi arbetet med spontning och gjutning av skyddsbetong. Efter sommaren har det fortsatt med gjutning av de två spårgravar som ska finnas inne i tåghallen. Efter pålning och gjutning av resterande konstruktioner i betong påbörjade vi resning av stommen runt årsskiftet, vilket följdes av montering av fasadväggar och yttertak.
I dagsläget pågår installationer som det sista på stommen och kompletteringsarbete med all betong och den sista finishen. Tuna monterar även portar, dörrar och fönster.
– Det gör vi nu samtidigt som vi finplanerar ytorna utomhus.

Projektchef Anton berättar att teamet höll ångan uppe gemensamt.

Med tiden har projektet vuxit, fortsätter Anton berätta:
– Projektstorleken har dubblerats vilket ställer stora krav på projektorganisationen. Jag vill ge en klapp på axeln till alla involverade som varit flexibla och hittat lösningar ihop. Teamet höll ångan uppe gemensamt och vi är nog ett ännu mer sammansvetsat gäng nu än innan då vi kommit varandra närmare genom alla diskussioner. Det har varit en kort tidsplan där vi färdigställt på ungefär ett år. Men vi har hjälpt varandra och produktionen har funkat kanon trots att ingen av oss jobbat med spår och tåghall tidigare – allt tack vare teamwork!

Om ungefär en månad lämnar Tuna över till beställaren Alstom.

Närmar sig slutstation
Projektet går snart i mål och om ungefär en månad är det dags för överlämning till Alstom. Anton berättar att tåghallen kommer att användas redan dagen efter överlämningen.
– Det har varit en helhet som ska klaffa i alla led men snart lämnar vi över en välfungerande hall enligt Alstoms beställning. Dagen efter ska de kunna köra in ett tåg och följa avtalet de har med Tåg i Bergslagen, vilket också var anledningen till att de gjorde den här uppgraderingen.