Skip links

Leder om från Mariefred till Strängnäs

Ett av Tunas pågående projekt är MARV-SARV åt Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM) där bland annat projekteringsledare Niklas Qvarfordt är på plats.

– Här ska Mariefreds avloppsreningsverk tas ur drift på grund av dess skick och kapacitet. Avloppsvattnet ska i stället transporteras till Strängnäs avloppsreningsverk.
Ett bra team och nära samarbete
I ett kul och komplext anläggningsprojekt som detta ser Tuna ett stort mervärde med arbetsformen partnering berättar Niklas:
– I ett tidigt skede jobbar vi då nära med beställare och resterande projektorganisation för att tillsammans bidra till en lyckad slutprodukt. Det finns en otrolig kompetens inom projektgruppen och vi har fått ihop ett bra team!
Projektet ska vara slutfört sista december 2025.
– Vårt arbete innebär bland annat en förläggning av ungefär 6,5 kilometer sjöledning, runt 7,9 kilometer ledning på land, två bräddmagasin och åtta pumpstationer med tillhörande reservkraft. Den största delen av ledningsförläggningen på land kommer att utföras med schaktfria metoder på grund av ekonomiska och miljömässiga skäl.

Avloppsvattnet som kommer till Mariefred avloppsreningsverk ska transporteras till Strängnäs avloppsreningsverk i stället.

Ror de första faserna i mål
Mellan maj och augusti jobbade Tuna med fas 0 tillsammans med beställaren ESEM för att påbörja projektering, handla upp organisation till projektet och göra utredningar inför kommande Fas 1 som är igång nu.
– Tillsammans med vår beställare, konsulter och partneringunderentreprenörer (PUE) har vi ett väldigt nära samarbete där vi nu har löpande projekterings- och arbetsmöten för att ro Fas 1 i mål och göra resan i Fas 2 så enkel som möjligt, fortsätter Niklas förklara.

 

Fas 1 i detta projekt innebär bland annat delar som framtagande av bygghandlingar, löpande kalkylering, identifiering av risker och möjligheter inför kommande Fas 2 och kontakter med myndigheter.

Tuna har projektchef, platschef, arbetsledare, entreprenadingenjör, projekteringssamordnare och mättekniker på plats nu med Ramboll som konsult i projektet. Upphandlade PUE i projektet är SUAB (Svenska undervattenentreprenader AB) och Riggtech. Övriga inkopplade parter är Malacon och Loxia.
– Efter årsskiftet kliver vi över till Fas 2 om riktkostnaden är rätt och ESEM beslutar att beställa, vilket innebär att vi sätter skopan i backen och påbörjar full produktion!