Skip links

Bygg

Andreas Lind

Arbetschef Bygg

Mats Eriksson

Affärsutveckling Bygg

Thomas Gillisson

Platschef Bygg

Robin Berg

Platschef Bygg

Dino Bojadzic

Platschef Bygg

Stefan Johansson

Platschef Bygg

Richard Hedlund

Platschef Bygg

Timothy Kinsander

Arbetsledare Bygg

Henrik Östergren

Arbetsledare Bygg

Victor Sundberg

Entreprenadingenjör

Håkan Hammarström

Entreprenadingenjör

Jonas Zetterberg

Entreprenadingenjör

Johan Norbäck

Projekteringsledare

Erik Olsson

Entreprenadingenjör
Eskilstuna

Robert Nystedt

Platschef Anläggning

Mikael Rickard

Platschef Anläggning