Skip links

Trygghetsboende nominerat till Årets bygge

Trygghetsboendet Kapellbacken i Eskilstuna bygger gemenskap och social trygghet. Redan innan spaden nuddade marken fanns ambitionen om att bli Årets bygge 2024. Nu är det nya landmärket nominerat i kategorin Bostad av Byggindustrin.

– Visionen var ett landmärke i Eskilstuna och en vacker upplevelse att möta redan på vägen in i staden. Det har varit fint att få vara med och förverkliga visionen och våra företag möttes i gemensamma värderingar, berättar Tuna Entreprenads vd Jonas Lundin.

Kapellbacken är en totalentreprenad i partnering där Tuna Entreprenad samverkat med RG Bostad åt Kruhsberg Fastigheter för att ta fram en unik byggnad med samhällsviktig funktion och lång livslängd. Idén om trygghetsboendet väcktes ur en stark samhällsansvarskänsla.

– För projektet tog vi även fram en gemensam slogan ”vi bygger staden vi älskar att bo i, för livet i och runt hus”. Samarbetet och slutprodukten är något att vara stolta över. Jag är extra stolt över att hyresgästerna kunde flytta in som planerat med tanke på omvärldsfaktorer som påverkade projektets gång, fortsätter Jonas berätta.

Tuna Entreprenad och RG Bostad ser bygget som början på ett långvarigt samarbete.

RG Bostads vd Anders Kruhsberg fyller i att det är deras första trygghetsboende inne i staden men definitivt inte sista:

– Vi bygger inte bara hus, vi bygger stad. Vi är med och skapar den första centimetern på en meter där bygget ska leva 100 år framöver. Därför har vi inte tummat på kvaliteten. De utmaningar som kommit har vi löst tack vare samverkan och en tydlig målbild, vilket bidrog till ett smittsamt engagemang och hantverkarglädje i alla led. Vi känner stolthet för Kapellbacken, dels för den typ av boende det är men också för platsen som vi kunnat utveckla.

Tre faluröda torn
Kapellbacken har en unik utformning där de tre faluröda husen har 38 hyresrätter, gemensamma utrymmen, garage under mark samt innergård. Fasaden var en komplex utmaning med den högsta höjden på 27–28 meter.

Kapellbacken består egentligen av två kvarter: Nordanvinden 1 där trygghetsboendet uppförts med tre huskroppar och Nysningen 1 där det planeras fyra huskroppar medbostäder och underliggande garage. Trygghetsboendet är nu klart medan bostäderna i det intilliggande kvarteret färdigställs senare. Genom tre hus med tätare placering löstes kommunikationen i höjdled i byggnaderna med ett trapphus och hiss.

Hyresgästerna är 65-plussare och tanken var att skapa platser för möten i utrymmen anpassade för målgruppen. Mötena mellan grannarna sker bland annat i loftgångarna och de gemensamma utrymmena. Inför bygget arbetade RG Bostad nära representanter från målgruppen genom pensionärsorganisationers medlemmar tillsammans med Eskilstunas kommunala fastighetsbolag Kfast för att ta reda på vad de önskar i framtiden.

I ena huset finns en takterrass med milsvid utsikt över Eskilstuna.

”Partnering skapar vi tillsammans”

Kapellbacken är en totalentreprenad i partnering, en entreprenadform där vi samverkar för den bästa produkten till så bra pris som möjligt. Det fanns stor erfarenhet att plocka med in från tidigare uppdrag i arbetet med att sätta en projektkultur. Tid, ekonomi, öppenhet och kommunikation var i fokus. Tidigt prioriterades onboardingen för de som skulle vara delaktiga i projektet och för det togs en intern film fram som handlade om målbilden och arbetsmiljön. Filmen ökade känslan av delaktighet och engagemang.

– Ingen skulle stå på slutredovisningen och inte veta vad som byggts samt för vem. Samarbetet har funkat väldigt bra genom ärlighet och respekt. Partnering är ingenting man får, utan något man skapar tillsammans. Här har vi haft en bra partneringresa där vi hittade rätt snabbt genom gemensamma mål och värderingar. Tidigt diskuterade vi risker tillsammans med engagerad beställare. Ingen har ”kört sitt eget race”, alla har varit delaktiga och tänkt på projektets bästa, säger arbetschef Andreas Lind från Tuna Entreprenad.

Per Karjer från RG Bostad och Andreas Lind från Tuna Entreprenad berättar att det var viktigt att ha rätt kompetens på rätt plats för att lyckas. Projektet har även haft gemensamma aktiviteter som skapat lagkänsla, till exempel grillat ihop. Per lyfter att ingen tagit genvägar i projektet och att det till exempel inte finns en enda ”femkrona” efter en hammare på någon panelbräda.

I Kapellbacken skiner kärleken till hantverket igenom och det har varit ett bra teamwork på plats där många behövt samsas på en mindre yta. Projektchef Victor Sundberg från Tuna lyfter styrkan i att slutföra i tid trots en intensiv slutfas.

– Byggplatslogistiken krävde en hel del planering. Spängerna mellan husen ställde höga krav på arbetets upplägg för att få in och ut saker till en liten yta med stor, trafikerad väg utanför åt ena hållet och ett berg åt andra. Bra kommunikation har varit viktigt både internt och externt. Teamkänslan gjorde att vi trots tidspress kunde ha en grundläggande hög trivsel och stämning som genomsyrade projektet.

Biträdande projektchef Matilda Thorslund lyfter projektets kvalitet och hantverkarnas yrkesstolthet:

– Målen har alltid varit i fokus och när det blev tidspressat mot slutet gjorde projektmedlemmarna ett stafettbygge för att ta skutan i hamn vilket var väldigt fint att se. Vi har gjort tekniskt kluriga delar som krävt innovativa lösningar – utan att tumma på kvaliteten. Vi hoppas att alla hyresgäster ska trivas!

Innergårdens gröna oas väver in det omkringliggande grönområdet fint trots utmaningar i nivåskillnaderna.

Läs mer om utmärkelsen Årets bygge: www.byggindustrin.se/om/arets-bygge/

Några partners i projektet:
Kfast
RG Bostad
Kruhsberg Fastigheter
PQ Projektledning