Skip links

Kunduppgiftspolicy

Behandling av kunders uppgifter

Allmän information om kunduppgiftsbehandlingen

Tuna Förvaltning & Entreprenad AB är kunduppgiftsansvarig för behandlingen av sina kunders uppgifter. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett lagligt och korrekt sätt som minimerar risken för intrång i kunders integritet. I ansvaret ligger att uppgifterna:

 • Samlas in för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål
 • Är adekvata, relevanta och inte för omfattande
 • Korrekta och uppdaterade
 • Inte förvaras längre än nödvändigt
 • Behandlas på ett säkert sätt

Våra kunder har rätt till att få viss information om behandlingen, vilken genom denna kunduppgiftspolicy tillhandahålls.

Uppgifter som behandlas

För att kunna fullgöra sina skyldigheter kommer Tuna Förvaltning & Entreprenad AB att behandla kundens uppgifter i form av:

 • Namn
 • Personnummer (privatkunder)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisationsnummer

Vi hanterar även uppgifter gällande in- och utbetalningar och avtal.

Mottagare av uppgifterna

a) Interna mottagare
De som tar del av uppgifterna är de interna befattningshavare som handlägger frågor rörande kunder samt nödvändig administration, samt chefer och styrelseledamöter.

b) Externa mottagare inom det arbetsrättsliga området
Tuna Förvaltning & Entreprenad AB kan lämna ut avtal/personuppgifter till externa parter i särskilda fall och då endast när det efterfrågas av myndighet. Vi besvarar inte heller frågor om avtal finns till någon annan än personen/er som ingått det aktuella avtalet.

Den lagliga grunden för behandlingen

Kunduppgiftsbehandlingen är laglig därför att Tuna Förvaltning & Entreprenad AB

 • Kunna upprätta och hantera avtal
 • E-postadress för att kunna skicka fakturor, information och eventuella erbjudanden

Lagringstiden

När ett avtal upphör sparas uppgifterna cirka ett år, därefter tas de bort.

Kundens rätt till information

 • Du har rätt till att få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till Tuna Förvaltning & Entreprenad AB.
 • Du kan begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom Tuna Förvaltning & Entreprenad AB
 • Du kan också anmäla till Tuna Förvaltning & Entreprenad AB om du inte längre vill ta emot information av olika slag via e-post.

Kontakt med Tuna Förvaltning & Entreprenad AB med anledning av frågor och informationskrav

Kunder bör kontakta Tuna Förvaltning & Entreprenad AB i första hand vid frågor eller informationskrav. Tuna Förvaltning & Entreprenad AB, 556743-2520.

Kontaktman i GDPR-frågor:

Jonas Lundin 070-557 97 57.

Skulle kunden uppleva att Tuna Förvaltning & Entreprenad AB inte behandlar kunduppgifterna korrekt har denne rätt att vända sig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.