Skip links

En investering för elever i Arboga

Vid Borgaregatan i Arboga är Tuna Entreprenad underentreprenör för anläggning där Byggpartner bygger den nya Gäddgårdsskolan åt Arboga kommun i ett samverkansavtal. Den 22 augusti 2023 togs det första spadtaget vid platsen. Tunas arbetsledare Anders Strand jobbar tight ihop med platschef Mikael Rickard och ser till att arbetet rullar på.
– Fokus är marken och ledningsarbeten. Det är mycket att rodda med på plats men det funkar jättebra i teamet av Tunas medarbetare, Byggpartner och kommunen. Vi kommunicerar mycket med varandra för att hitta bra lösningar och har goda relationer. Flera av oss har jobbat tillsammans tidigare genom åren. 

Strax söder om skolan som ska ersättas växer nu en sprillans ny grundskola fram som uppfyller kommunens krav på goda undervisningsmiljöer för eleverna. I satsningen ingår bland annat hemklassrum för runt 800 elever, en fullstor idrottshall och konstnärlig utsmyckning i både lokaler och utemiljö.
– Om allt går som det är tänkt, vilket vi hoppas, så ska vi släppa över skolan under 2026. Det är mycket jobb under marken, sedan ska den gamla skolan rivas också. Parallellt har vi ett separat uppdrag för omkringliggande vägar och parkeringar så detta är ett stort projekt som kräver planering, till exempel kring var föräldrar ska släppa av skolbarnen vid huvudentrén. Nu fortsätter vi med all mark inne på den stora skolgården, där vi siktar på att vara klara 2027. Innan vi började med det så var det en hel del jobb där vi bland annat schaktat och lett om både vatten och avlopp.

Nu är det markplaneringsskede och inte så mycket kvar inne på själva skolgården, berättar Anders och förklarar att Tuna tar vid igen när murar och annat kommer på plats. 

Skolan byggs enligt Miljöbyggnad Silver och får bland annat solceller på taket. För mark innebär certifieringen en del extra dokumentation, till exempel kring material. Anders berättar att tekniken gått fort framåt under hans 28 år i branschen.
– Idag är det mycket som sker i datorn; alla ritningar och bygglov som är en del i mitt jobb som arbetsledare att hålla koll på. Grävmaskinerna läser in handlingarna och arbetar med GPS-styrning för att säkerställa utförandet.

Skolans totala byggnadsarea är ca 11.000 kvadratmeter varav betongplattan utgör runt 4.300 av dessa. Som arbetsledare håller Anders ihop gruppen som har mycket jobb i marken på hela ytan. 

”Viktigt att snacka med varandra”
Projektet, som Anders kallar för ”Gäddan”, ligger i ett bostadsområde och det är viktigt att informera byggets grannar om vad som händer.
– Där brukar jag tänka att man ska bemöta folk så som man själv vill bli bemött. Vi snackar, för det är alltid uppskattat. Sedan måste kommunen ge information vidare till exempel till blåljus och dem som sköter sophanteringen när vi ändrar om vägar, så det är en del att få ihop logistik kring informationen. 

Logistiken är projektets främsta utmaning då det är mycket att tänka på i planeringen.
– När vi började med vägen tog det stopp längre tid än beräknat för fjärrvärmen när vi stötte på avfall som vi behövde hantera. Men det är också charmen med att jobba på marksidan – du vet aldrig vad du hittar i backen. Det gäller att vara flexibel och lösningsfokuserad. I det här projektet har vi haft mycket schakt och sanering. Sedan sköter vi hela biten med bortforsling också.
På plats är det nu tre maskinlag igång. Flertalet grävmaskiner, lastbilar och pålkranar samsas.
– Allt ska funka ihop med byggarna från Byggpartner också. Ibland gäller det då att se till att vi ligger veckor före i planeringen, som med ledningsschakt, när vi har flera lag som ska gå ihop. Vi har dock bra dialog med Byggpartners vettiga och trevlig personal, samarbetet funkar kanon. 

Tuna Entreprenads maskinlag levererar med hög kvalitet. Anläggningsarbete och förberedelser inför byggnation av den nya grundskolan inleddes under våren 2023. 

Mot slutet, när till exempel kranen är borta, väntar finlir inne på skolgården.
– Då blir det jord, kantsten och liknande. Det händer alltid mycket på slutet, men det är vi medvetna om. Just nu känns det som att vi är i fas och det är ett riktigt kul projekt att vara en del av! 

En väg utanför skolområdet där arbetet fortsätter för Tuna i ett separat projekt åt Arboga kommun.