Skip links

Eldriven grävmaskin igång i Munktellstaden

Projekt Nougaten i det växande området Munktellstaden, Eskilstuna, är ett gott exempel på klimatsmart projektetablering där målet är att minska mängden fossila utsläpp. En större eldriven grävmaskin som Tuna Entreprenad leasar från Swecon används nu.

– Vi håller på med två fastighetskroppar där grundläggningen är i full gång. Vi håller även på med den stora schakten för källare och parkeringsgarage. Snart påbörjas pålningen i denna del, berättar Emil Boy som är platschef inom anläggning på Tuna som här bygger åt beställare Eskilstuna kommunfastigheter utifrån Miljöbyggnads kriterier för miljöklassning Silver.

På platsen växer lägenheter, trygghetsbostäder, en förskola och affärslokaler fram. Planen är att hyresgäster börjar flytta in under 2026. Hyresgästerna får både gemensamma ytor och härliga utemiljöer med utsikt över Eskilstunaån. Guldkant!

Emil Boy är platschef inom anläggning på Tuna.

”Det är framtiden”
Emil fortsätter berätta om den elektriska grävmaskinen som är en del i företagets satsning för att minska användningen av fossila utsläpp i arbetet.
– Den har varit med sedan vi drog igång projektet och det känns som att köra vilken dieselgrävmaskin som helst, till och med lite mer trevlig och följsam i hydrauliken.
Tuna har använt eldrivna maskiner tidigare i projekt, dels hjullastare men även mindre grävmaskiner på tre ton. Den som används nu är större och väger runt 25 ton.
– För att använda elgrävare krävs det lite mer planering. Just nu snabbladdar vi två gånger under arbetsdagen så i dagens läge är vi något begränsade i var vi kan använda den här typen av maskin. Vissa moment drar mer el också.
Utvalda ställen funkar bra fram tills att laddinfrastrukturen är tillräckligt utvecklad.
– Naturligtvis vill vi på Tuna Entreprenad vara med och driva hållbarhetsfrågan framåt och i den mån det går minska utsläppen av fossila bränslen och satsar så mycket som det går på elektriska alternativ. Det är såhär det kommer bli framåt, det är framtiden dit vi går!

Här kan du läsa mer om projektet: Munktellstaden fortsätter växa