Skip links

Covid-19

Nu är vi 6 månader in i den pågående pandemin och samhället har minst sagt fått nya rutiner och ramar att förhålla sig till. Vi på Tuna Entreprenad göra allt vi kan för att arbetet ska flyta på smidigt för både medarbetare och kunder.

Vi är glada att vi kan fortsätta arbeta och inte behövt permittera vår personal. Dock har vi varit väldigt noga med att följa upp och arbeta med vår arbetsmiljö för att bidra till en trygg arbetsplats. Det är viktigt för oss att våra medarbetare känner sig trygga. Därför har vi ändrat rutinerna kring både möten och pauser för att minimera trånga utrymmen med mycket personal. För att minska smittorisk har vi även delat ut handsprit till alla medarbetare samtidigt som vi utökat städning på platser där vi är många som vistas.

Vi tycker det är skönt att vår verksamhet inte påverkas för stort av Covid-19. Vi kan utföra våra arbeten med viss modifikation och utomhusarbeten är ett perfekt sätt att minska risken för smitta. Vi är stolta att vi kan erbjuda en arbetsplats där våra medarbetares arbetsmiljö står i fokus och att vi kan fortsätta erbjuda tjänster våra kunder efterfrågar.

Leave a comment