Skip links

Cirkulationsplats Norrleden/Vallbyleden – spaden i backen!

Nu har vi tagit det första spadtaget i Västerås för cirkulationsplats Norrleden/Vallbyleden som hamnar direkt i anslutning till den nya stadsdelen Sätra mellan Brottberga och Norra Erikslund. Befintlig fyrvägskorsning byggs om till cirkulationsplats med Norrleden som huvudled och de anslutande vägarna med Vallbyleden åt söder och Lillhäradsvägen åt norr.

– Det är en anpassning till den framtida trafikökning som kommer ske i området, framför allt med tanke på den nya stadsdelen Sätra som byggs till väster om korsningen, det vill säga södra sidan om Norrleden. Det är otroligt roligt att vi på Tuna får vara med och utveckla Sätra och dess omgivning samt att vi får förnyat förtroende från Västerås stad att utföra ytterligare ett projekt, säger Tuna Entreprenads Martin Lindberg, arbetschef anläggning.

Korsningen som nu byggs om till cirkulationsplats är efterlängtad av många medborgare och kommer bli ett lyft för hela området. Just nu är det full fart med kalkstabilisering av marken för att skapa en stabil grund för nya vägen.

– Vi kommer strax påbörja förlängning av befintlig gångtunnel under Vallbyleden för att hinna färdigställa betongarbetena innan vintern, förklarar Martin vidare.

Västerås stad är beställare och Tunas platschef i projektet är Peter Lindkvist. Projektet beräknas pågå ungefär ett år för att färdigställas hösten 2024.