Skip links

Arbete åt Mälarenergi vid trafikerade gator

På Malmabergsgatan i Västerås, mellan Tegnergatan och Tråddragargatan, har Tuna tagit vid en utförandeentreprenad från en tidigare entreprenör, med en ny option från Mälarenergi Elnät AB som ska med i samma område.
– Målet är att det ska vara färdigt i sommar om allting flyter på som det ska och vi klarar oss från oförutsedda hinder. Vi färdigställer delar åt Mälarenergi som ledningar för vatten och avlopp, inkoppling, schakt, elnätsarbete, återställning och asfaltering, berättar platschef Mattias Skogsberg.

Tuna återställer den befintliga gatan med ny bussfil efter att allt arbete är klart med vatten, avlopp, fjärrvärme och elnät.
– Projektet är uppdelat i en etapp med vatten och avlopp där det var runt 120 meter kvar när vi tog över. Sedan ska vi gå på tre fjärrvärmeetapper och inkopplingsarbete. Elen är en egen etapp som fortsätter samtidigt som arbete med fjärrvärme.
Mattias berättar att Tuna som entreprenör får vara med och ta fram idéer för projektets bästa även om det är en utförandeentreprenad vilket gör projektet ännu mer spännande.
– Vi är drivande i att ta allting i mål enligt beställarens önskemål. Vi drar vårt strå till stacken för att komma i mål, speciellt nu när vi fått Mälarenergis fulla förtroende att ta över detta projekt.

En av Västerås mest trafikerade gator
För att ro projektet i hamn finns platschef och arbetsledare på plats, som har ett tätt samarbete med byggledaren Björn Runfeldt från WSP som en länk till beställaren.
– Vi har även handlat upp Stockpipe AB som med deras expertis hjälper till att ta oss i mål med svetsningsarbeten för arbeten med fjärrvärme där deras projektchef Johan Nyman bidrar med viktig input för planeringen av arbetenas gång.
Mattias lyfter även expertisen bland Mälarenergis personal som en viktig nyckel i all planering och framdrift.
– Korta beslutsvägar krävs i ett sådant här komplext arbete. Vi är på en av Västerås mest trafikerade gator där bussen går var tredje minut och vi inte får stänga av gatan helt. Det krävs mycket planering för att få allting med i vårt arbete där även länstrafiken fortsatt ska ha fritt fram med deras linjetrafik. Varje dag kräver hanteringar och lösningar för att få allting att fungera bra ihop med anslutningar och annat. Det är ett projekt som utmanat från start och det fortsätter hända mycket på relativt kort tid framåt, men vi har en bra känsla här på arbetsplatsen.