Skip links

Förstärkning av organisationen

Nya arbetsledare
Dino Bojadzic börjar som arbetsledare på byggsidan. Dino kommer huvudsakligen att sköta Tunas byggserviceavdelning.

Peter Lindkvist börjar som arbetsledare på anläggningssidan. Peter återvänder till Tuna efter ett par år på Mälarenergi. Han kommer att hjälpa Martin med projekten i Västerås.

Vi gläds över att ytterligare kunna stärka vår organisation och hälsar Dino och Peter varmt välkomna.

Leave a comment