Skip links

Kungsgatan etapp 2

Beställare: Eskilstuna Kommun
Den andra etappen avseende upprustningen av Kungsgatan/Kriebsensgatan påbörjades i februari i år och beräknas vara färdigställd i november 2019.

Upprustningen innebär bland annat VA- och markvärmearbeten, plattläggning, växtbäddar samt träbänkar.

Leave a comment