Skip links

Hällby församlingshem

Beställare: Svenska Kyrkan

Objektet avser ombyggnad av församlingshemmets administrativa delar till ny barnverksamhet, samt sanering av luktemissioner inom angivna delar.

I ett kommande KFU ska församlingshemmet byggas ut med ca 400 kvm.

Leave a comment

Name*

Website

Comment