Nybyggnationer

Nybyggnationer

Ska du bygga till eller bygga nytt?
Vi har kompetens och erfarenhet för att ta hand om hela entreprenaden.

Några av de nybyggnationer vi utfört är:

Mesta Skola, Eskilstuna Kommunfastigheter
Tillbyggnad ca 400 m² BTA

Skogsbrynet, Eskilstuna Kommunfastigheter
Nybyggnation av LSS-boende

Holmen Etapp 2, Torshälla Fastighets AB
Nybyggnation av 20 lägenheter i fem stycken huskroppar