Kungsgatan Etapp 2

Beställare:
Eskilstuna Kommun

Översiktlig information om objektet:
Ombyggnad av Kungsgatan och Kriebsensgatan. Arbeten som skall utföras är va-arbeten, markvärmearbeten, plattläggning, växtbäddar och träbänkar.

Objektets läge:
Objektet ligger i centrala Eskilstuna. Delen Kungsgatan begränsas av Drottninggatan-Fristadstorget och delen Kriebsensgatan begränsas av Kungsplan-Nygatan.