Kungsgatan Etapp 1, Eskilstuna

Objektet består i ombyggnation av Kungsgatan, gågata i centrala Eskilstuna. Projektet omfattar VA-arbeten,
markvärme, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten, elarbeten inklusive belysning samt utrustning såsom bänkar och cykelställ. Beställare Eskilstuna Kommun.