Vattenreservoar Västerås sjukhus

Beställare: Landstinget Västmanland Översiktlig information om objektet: Objektet avser anläggning av ny vattenreservoar på ca 1 300 m3 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Projektet genomförs i samarbete mellan Landstinget Västmanland och Mälarenergi AB. Objektets läge: Västmanlands sjukhus Västerås, Kv. Läkaren 31. På parkeringsyta vid Tråddragargatan

Kv Orren 9, Västerås

Beställare: Bostads AB mimer Översiktlig information om projektet: Projektet omfattar nybyggnation av 34 lägenheter i fem huskroppar med tillhörande komplementbyggnad och markplanering.. Objektets läge Objektet är beläget öster om Vasagatan i höjd med Arenamotet (Vasagatan-Nansengatan). Nordöst om området ligger Västerås Vattentorn.