Kungsgatan Etapp 2

Beställare: Eskilstuna Kommun Översiktlig information om objektet: Ombyggnad av Kungsgatan och Kriebsensgatan. Arbeten som skall utföras är va-arbeten, markvärmearbeten, plattläggning, växtbäddar och träbänkar. Objektets läge: Objektet ligger i centrala Eskilstuna. Delen Kungsgatan begränsas av Drottninggatan-Fristadstorget och delen Kriebsensgatan begränsas av Kungsplan-Nygatan.